1

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Tên văn bản: Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Số hiệu: 18/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/03/2014
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/06/2014. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

2

Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Tên văn bản: Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
Số hiệu: 159/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/11/2013
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/01/2014. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

3

Nghị định 88/2012/NĐ-CP: Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Tên văn bản: Nghị định 88/2012/NĐ-CP: Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Số hiệu: 88/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 23/10/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 20/12/2012. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

4

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Tên văn bản: Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Số hiệu: 18/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/03/2014
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/06/2014. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

5

Nghị định số 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Tên văn bản: Nghị định số 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
Số hiệu: 51/2002/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/04/2002
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 11/05/2002. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Phan Văn Khải - Thủ tướng

6

Nghị định 122/2010/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tên văn bản: Nghị định 122/2010/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Số hiệu: 122/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2010
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 20/02/2011. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

7

Nghị định 54/2000/NĐ-CP: Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp

Tên văn bản: Nghị định 54/2000/NĐ-CP: Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp
Số hiệu: 54/2000/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/10/2000
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 18/10/2000. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Phan Văn Khải - Thủ tướng

8

Nghị định số 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Tên văn bản: Nghị định số 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Số hiệu: 101/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/09/2006
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 21/10/2006. Còn hiệu lực.
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

11

Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Tên văn bản: Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Số hiệu: 25/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/03/2010
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 05/05/2010. Hết hiệu lực một phần.
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

13

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Tên văn bản: Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Số hiệu: 102/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/10/2010
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 15/11/2010. Còn hiệu lực.
Người / Cơ quan ban hành: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng

Văn phòng luật sư

2

Văn phòng luật sư Tân Hà

Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...

4

Văn phòng Luật sư Leadco

Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...

5

Công ty Luật VIKO & Cộng sự

Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,... 

6

Công ty Luật Khai Phong

Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài, Tư vấn về khai khoáng, năng lượng, viễn thông,...

7

Công Ty Luật Hoàng Minh

Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn thuế, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn chứng khoán, tài chính, ngân hàng...

8

Công ty Luật SPVN

Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán doanh nghiệp,...

10

Văn Phòng Luật Sư Trường Giang

Tư vấn soạn thảo hợp đồng, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn pháp luật dân sự ( di chúc, hôn nhân,...)
Trưởng Văn Phòng : Luật sư. Thạc sĩ luật Lê Đăng Tùng

11

Văn phòng luật sư Việt An

Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp luật dân sự, tư vấn thuế,...

12

Công Ty Luật VLG

Tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn hợp đồng và kinh doanh quốc tế, tư vấn sở hữu trí tuệ,...
Giám đốc kiêm Luật sư điều hành: Vũ Trọng Hưng