Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Chương IV:Điều khoản thi hành

  Chương IV

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 19. Hiệu lực thi hành

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

  2. Luật này thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

  3. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 tiếp tục được hưởng các ưu đãi này cho thời gian còn lại theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11; trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Luật này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật này cho thời gian còn lại.

  4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 mà chưa có thu nhập chịu thuế thì thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính theo quy định của Luật này và kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

  Điều 20. Hướng dẫn thi hành

  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.

  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008./.

  -------------------------------------------------------------------------
  Tên văn bản: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Luật 14/2008/QH12
  Số hiệu: 14/2008/QH12
  Ngày ban hành: 03/06/2008
  Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/01/2009. Còn hiệu lực.
  Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
  Người ký: Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội

  Tài file văn bản toàn văn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Luật 14/2008/QH12

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Trở về

   Bài cùng chuyên mục

    Bài nổi bật chuyên mục

     Văn phòng luật sư

     2

     Văn phòng luật sư Tân Hà

     Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...

     4

     Văn phòng Luật sư Leadco

     Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...

     5

     Công ty Luật VIKO & Cộng sự

     Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,... 

     6

     Công ty Luật Khai Phong

     Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài, Tư vấn về khai khoáng, năng lượng, viễn thông,...

     7

     Công Ty Luật Hoàng Minh

     Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn thuế, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn chứng khoán, tài chính, ngân hàng...

     8

     Công ty Luật SPVN

     Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán doanh nghiệp,...

     10

     Văn Phòng Luật Sư Trường Giang

     Tư vấn soạn thảo hợp đồng, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn pháp luật dân sự ( di chúc, hôn nhân,...)
     Trưởng Văn Phòng : Luật sư. Thạc sĩ luật Lê Đăng Tùng

     11

     Văn phòng luật sư Việt An

     Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp luật dân sự, tư vấn thuế,...

     12

     Công Ty Luật VLG

     Tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn hợp đồng và kinh doanh quốc tế, tư vấn sở hữu trí tuệ,...
     Giám đốc kiêm Luật sư điều hành: Vũ Trọng Hưng