Luật Kinh doanh bảo hiểm - Chương VIII:Khen thưởng và xử lý vi phạm

  Chương VIII

  KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

  Điều 123.Khen thưởng.

  Tổchức, cá nhân có thành tích trong kinh doanh bảo hiểm, phát hiện những hành vivi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì được khen thưởng theo quy định củapháp luật.

  Điều 124.Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

  Cáchành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

  1.Kinh doanh bảo hiểm không có giấy phép thành lập và hoạt động hoặc không đúngvới nội dung giấy phép thành lập và hoạt động;

  2.Vi phạm quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động, thanh tra, kiểm travà giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  3.Cạnh tranh bất hợp pháp;

  4.

  5.Vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc;

  6.Vi phạm nghĩa vụ giữ bí mật về thông tin có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm dobên mua bảo hiểm cung cấp;

  7.Cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo sai sự thật;

  8.Kinh doanh trong điều kiện không bảo đảm yêu cầu về tài chính, vi phạm quy địnhvề vốn pháp định, dự trữ, ký quỹ, trích lập, quản lý và sử dụng dự phòng nghiệpvụ;

  9.Vi phạm quy định về đầu tư vốn;

  10.Các hành vi khác vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

  Điều 125.Xử lý vi phạm.

  1.Người nào vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạmmà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệthại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  2.Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định về cấp giấy phépthành lập và hoạt động, giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảohiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam, quản lý nhà nướcvề kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của Luật này thì tùy theo tínhchất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  Điều 126.Khiếu nại, khởi kiện về quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  1.Tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại với cơ quan nhànước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.

  2.Trong thời gian khiếu nại hoặc khởi kiện, tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạmhành chính vẫn phải thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính. Khi có quyếtđịnh giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyếtđịnh của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì thi hành theo quyết định giảiquyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo bản án, quyết địnhcủa tòa án.

  -------------------------------------------------------------------------
  Tên văn bản: Luật Kinh doanh bảo hiểm - Luật 24/2000/QH10
  Số hiệu: 24/2000/QH10
  Ngày ban hành: 09/12/2000
  Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/04/2001. Còn hiệu lực.
  Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
  Người ký: Nông đức Mạnh - Chủ tịch Quốc hội

  Tài file văn bản toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm - Luật 24/2000/QH10

  Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Trở về

  Bài nổi bật chuyên mục

   Văn phòng luật sư

   2

   Văn phòng luật sư Tân Hà

   Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...

   4

   Văn phòng Luật sư Leadco

   Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...

   5

   Công ty Luật VIKO & Cộng sự

   Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,... 

   6

   Công ty Luật Khai Phong

   Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài, Tư vấn về khai khoáng, năng lượng, viễn thông,...

   7

   Công Ty Luật Hoàng Minh

   Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn thuế, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn chứng khoán, tài chính, ngân hàng...

   8

   Công ty Luật SPVN

   Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán doanh nghiệp,...

   10

   Văn Phòng Luật Sư Trường Giang

   Tư vấn soạn thảo hợp đồng, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn pháp luật dân sự ( di chúc, hôn nhân,...)
   Trưởng Văn Phòng : Luật sư. Thạc sĩ luật Lê Đăng Tùng

   11

   Văn phòng luật sư Việt An

   Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp luật dân sự, tư vấn thuế,...

   12

   Công Ty Luật VLG

   Tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn hợp đồng và kinh doanh quốc tế, tư vấn sở hữu trí tuệ,...
   Giám đốc kiêm Luật sư điều hành: Vũ Trọng Hưng