Luật doanh nghiệp Nhà nước - Chương 10: Khen thưởng và xử lý vi phạm

  CHƯƠNG X
  KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

   

  Điều 91. Khen thưởng

  Tổ chức, cá nhân, công ty nhà nước có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của công ty, đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

   

  Điều 92. Xử lý vi phạm đối với công ty nhà nước và tổ chức kinh tế

  1. Công ty nhà nước có hành vi vi phạm dưới đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật:

  a) Thành lập công ty nhà nước không theo quy định của Luật này;

  b) Không đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

  c) Không thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu do Nhà nước quy định;

  d) Vi phạm nghiêm trọng các quy định khác của Luật này.

  2. Tổ chức kinh tế hoạt động dưới danh nghĩa công ty nhà nước mà không có quyết định thành lập thì bị đình chỉ hoạt động và bị tịch thu tài sản nộp vào ngân sách nhà nước.

   

  Điều 93. Xử lý vi phạm đối với cá nhân

  Cá nhân có hành vi vi phạm dưới đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

  1. Không thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được chủ sở hữu công ty nhà nước uỷ quyền hoặc quyết định sai gây thiệt hại cho công ty;

  2. Quyết định thành lập công ty nhà nước không đúng thủ tục, trình tự, vượt thẩm quyền, thiếu trách nhiệm trong thẩm định thành lập dẫn đến công ty hoạt động không hiệu quả;

  3. Không thực hiện đúng chính sách đối với người lao động trong công ty nhà nước;

  4. Can thiệp vào công việc thuộc thẩm quyền của công ty; sách nhiễu công ty, yêu cầu công ty cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định;

  5. Vi phạm các quy định khác của Luật này.

  Trở về

  Văn phòng luật sư

  2

  Văn phòng luật sư Tân Hà

  Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...

  4

  Văn phòng Luật sư Leadco

  Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...

  5

  Công ty Luật VIKO & Cộng sự

  Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,... 

  6

  Công ty Luật Khai Phong

  Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài, Tư vấn về khai khoáng, năng lượng, viễn thông,...

  7

  Công Ty Luật Hoàng Minh

  Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn thuế, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn chứng khoán, tài chính, ngân hàng...

  8

  Công ty Luật SPVN

  Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán doanh nghiệp,...

  10

  Văn Phòng Luật Sư Trường Giang

  Tư vấn soạn thảo hợp đồng, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn pháp luật dân sự ( di chúc, hôn nhân,...)
  Trưởng Văn Phòng : Luật sư. Thạc sĩ luật Lê Đăng Tùng

  11

  Văn phòng luật sư Việt An

  Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp luật dân sự, tư vấn thuế,...

  12

  Công Ty Luật VLG

  Tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn hợp đồng và kinh doanh quốc tế, tư vấn sở hữu trí tuệ,...
  Giám đốc kiêm Luật sư điều hành: Vũ Trọng Hưng